Home   |  Wie ben ik   |  Specialisaties   |  Contact   |  Links

Orthopedische geneeskunde
ad modem J. Cyriax

Orthopedische geneeskunde is die tak van de medische wetenschap die het onderzoek en de behandeling van weke-delenletsels van het bewegingsstelsel tot onderwerp heeft:  spier, pees, ligament, gewrichtskapsel, bursa, aponeurose, meniscus, corpus liberum, discus. 
Het is de niet-chirurgische richting binnen de orthopedie.

Wat is de methode Cyriax?
De methode Cyriax is een diagnostisch systeem dat is ontwikkeld door de Londense orthopedisch chirurg James Cyriax. Het omvat het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat die in principe niet voor operatieve therapie in aanmerking komen, voornamelijk letsels van de spieren en pezen. 
Het basisprincipe van orthopedische geneeskunde is dat iedere pijn in het bewegingsapparaat kan berusten op een laesie.
Bij een laesie (beschadiging) in het bewegingsapparaat kan de pijn worden opgewekt of verergerd door ??n of meer bewegingen. 

Gebleken is dat iedere laesie een vast, karakteristiek patroon van ongestoorde en gestoorde bewegingen met zich mee brengt.
Hierbij zijn beperkte, pijnlijke of verzwakte bewegingen van even groot belang als de onbeperkte pijnloze of krachtige bewegingen.
Wanneer door middel van functieonderzoek is vastgesteld welk structuur is aangedaan, kan door palpatie (tasten) de exacte lokalisatie van de laesie worden bepaald. 

Daar het letsel met behulp van een zeer verfijnde diagnostiek nauwkeurig kan worden gelokaliseerd, kan de therapie in de meeste gevallen door middel van de massage met een vinger gegeven worden (bijvoorbeeld precies op de aanhechting van de pees). 

Bij een gedeeltelijke blokkade van een gewricht is de behandeling gericht op het verplaatsen van een bot- en kraakbeen fragment op zodanige wijze, dat dit fragment op zijn oorspronkelijke plaats in het gewricht terugkomt, of op een zodanige plaats in het gewricht terechtkomt dat geen blokkade meer optreedt. 

Ruben Coutteau © 2013 • Privacy Policy
Ontwikkeld door Webpunt.be