Home   |  Wie ben ik   |  Specialisaties   |  Contact   |  Links

Manuele therapie

Bedoeling
Centraal in het onderzoek staat de oorzaak en de tijdslijn van je letsel of disfunctie. Daarmee wil de manueel therapeut oordelen of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt.

Het is de bedoeling je functionele hinder te evalueren. De behandeling is namelijk in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten en op je algemene gezondheid.

Verschillende aspecten
Afhankelijk van de bevindingen kan de manueel therapeut een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en van de functies van de spieren en de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en de algemene gezondheid. Verder zal hij/zij nagaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft.
Ook eventuele ergonomische oorzaken van je klachten en functionele hinder worden onder de loep genomen. Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model, en met eventueel onderliggende pathologiëen vanuit de andere organen.

Conclusies
De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueel therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je beklemmingen en je gezondheidsproblemen.
Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling.
Eventueel kan de therapeut in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,...) noodzakelijk achten.
Het manueel therapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.

Ruben Coutteau © 2013 • Privacy Policy
Ontwikkeld door Webpunt.be