Home   |  Wie ben ik   |  Specialisaties   |  Contact   |  Links

Kinesitherapie

Dat bewegen niet vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als kinesitherapeut weet je “ de mens in beweging ” te begrijpen en zo de patiënt te adviseren, behandelen en te begeleiden.

Kinesitherapie is geëvolueerd tot een wetenschap met een eigen onderzoeksveld binnen de geneeskunde. Ze volgt de laatste grondige veranderingen op wetenschappelijke, empirisch bereikte kennis.

“Kinesitherapie” betekent letterlijk “behandelen door te bewegen” en staat voor een hele waaier van therapieën. Kinesitherapie is dan ook veel meer dan massage. Het is een wetenschap in volle uitbreiding en er worden dan ook voortdurend nieuwe onderzoeken gedaan en nieuwe technieken toegepast. Als kinesitherapeut hebben we al enkele jaren ervaring in verschillende technieken:

Courante Pathologie
Bij een "courante pathologie" heeft u recht op 18 behandelingen aan de normale terugbetaling per pathologische situatie. Per jaar zijn er drie verschillende pathologieën mogelijk, bijvoorbeeld 18 behandelingen wegens lage rugpijn, 18 wegens een tenniselleboog en nog eens 18 wegens een enkelverstuiking.

Fa-Pathologie
De groep van Fa zijn de acute functionele pathologieën. Hiervoor is er een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden
(bv.: na operatieve ingreep, langdurige immobilisatie, frozen shoulder,…). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een jaar, men begint te rekenen vanaf de dag van de eerste prestatie.

Fb-Pathologie
De groep van Fb zijn de chronische functionele pathologieën. Hiervoor is er tevens een lijst opgesteld met de situaties die tot deze groep gerekend worden (bv.: noodzakelijke gangrevalidatie boven de 70 jaar, CVS, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen,…). Deze patiënten hebben recht op 60 prestaties per pathologie gedurende een kalenderjaar.

E- Pathologie
Een E-pathologie wordt ook wel "zware pathologie" genoemd. Wanneer uw pathologische situatie voorkomt op deze lijst
(bv.: verlamming na hersenbloeding, myopathieën, aandoeningen van het centraal zenuwstelsel,…) heeft u gedurende een periode (vastgesteld door de adviserende geneesheer van de mutualiteit) recht op meer dan 60 behandelingen.
Hoeveel sessies mag er voorgeschreven worden?

Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd. Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven.

Voor het aantal sessies per voorschrift zijn er evenwel maxima bepaald die variëren naargelang de administratieve categorie waaronder de aandoening ressorteert:
- courante aandoening: tot 18 sessies per voorschrift
- situaties van de E-lijst : tot 60 sessies per voorschrift
- F-pathologieën: tot 60 sessies per voorschrift
- Perinatale kinesitherapie: tot 9 sessies per zwangerschap


De tegemoetkoming door het ziekenfonds
Indien de patiënt in orde is met zijn ziekteverzekering en het voorschrift voldoet aan de regels, dan zal hij/zij STEEDS tegemoetkoming genieten voor de kinesitherapeutische zorgen, verstrekt conform de nomenclatuur kinesitherapie. Naargelang de situatie of de aandoening, zijn er wel variaties in de tussenkomst door het ziekenfonds.

Vanaf wanneer vermindert de tegemoetkoming?
Voor een courante aandoening vermindert de tegemoetkoming na 18 zittingen; Voor een F-pathologie: pas na 60 zittingen.
Bij een nieuwe pathologische situatie of aandoening geniet de patiënt eerst terug opnieuw de normale tegemoetkoming en vermindert deze pas opnieuw na respectievelijk 18 of 60 zittingen.
Voor een situatie van de E-lijst: vermindert de tegemoetkoming niet.

Ruben Coutteau © 2013 • Privacy Policy
Ontwikkeld door Webpunt.be