Home   |  Wie ben ik   |  Specialisaties   |  Contact   |  Links

Cardiale revalidatie

Na een acuut hartprobleem is het absoluut aangeraden om een fysieke training op te starten. Daarbij is het zeer belangrijk dat dit onder de juiste begeleiding gebeurt. Voor deze begeleiding kan je een beroep doen op cardiale revalidatiecentra. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die zo’n training volgen, 20 tot 30% minder kans hebben op overlijden.

Men kan dus stellen dat een revalidatieprogramma een zeer verstandige keuze is. Cardiale revalidatieprogramma’s zijn voornamelijk multidisciplinair. Dit betekent dat verschillende aspecten van de hartpatiënt onder de loep worden genomen en een verandering in de levensstijl wordt voorgesteld.

Waarom cardiale revalidatie?
Een “hartpatiënt” is meer dan een “hart alleen”. Het doormaken van een hartprobleem heeft naast fysieke ook familiale, sociale, maatschappelijke en psychologische gevolgen. Deze worden mee gedragen door de naasten van de patiënt, de medische begeleiders, maar er komt ook een stuk verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf terecht. Hij of zij zal graag de voornemens om het anders aan te pakken waar willen maken.

Hiervoor dienen vaak grondige veranderingen te gebeuren; denk maar aan eetpatroon, rookstop, stress reductie en tijd maken om te ontspannen en te bewegen. In een cardiaal revalidatieprogramma zijn deskundigen op al deze domeinen in één team samengebracht; een cardioloog met bijzondere erkenning in de cardiale revalidatie, een kinesist, een verpleegkundige, een sociaal verpleegkundige, een diëtist en een psycholoog.

De hoofdmoot, in tijd, bestaat uit het fysiek revalideren zelf.

Ruben Coutteau © 2013 • Privacy Policy
Ontwikkeld door Webpunt.be